Detaily genové banky

Institute of Irrigated Horticulture
Kód ústavu
Typ
Governmental
Země
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
46,51
Zeměpisná délka
35,22
Nejvíce zastoupené názvy plodin
apricot
115
apple (tree)
94
sweet cherry
94
cherry
89
peach
75
Ostatní
38
Nejvíce zastoupený Rod
Prunus
Malus
Cerasus
Persica
Pyrus
Ostatní
16
Nejvíce zastoupené Druhy
Prunus armeniaca
Malus domestica
Prunus cerasus
Cerasus avium
Persica vulgaris
Ostatní
119
Poslední aktualizace datové průvodky
8 říjen 2020
26 září 2017
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 505 přírůstků je 5.90, s minimálním skóre 3.25 a maximálním skóre 8.40.