Detaily genové banky

Nikitskyi Botanical Gardens
Kód ústavu
Typ
Governmental
Země
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
44,3
Zeměpisná délka
34,09
Nejvíce zastoupené plodiny
apple
amaranth
forages
Neurčeno
4 192
Nejvíce zastoupené názvy plodin
peach
700
apple
522
apricot
353
sweet cherry
343
pomegranate
327
Ostatní
2 482
Nejvíce zastoupený Rod
Prunus
Persica
Malus
Punica
Iris
Ostatní
2 036
Nejvíce zastoupené Druhy
Persica vulgaris
Malus domestica
Prunus armeniaca
Prunus avium
Punica granatum
Ostatní
2 646
Poslední aktualizace datové průvodky
11 May 2020
26 September 2017
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 4,727 přírůstků je 5.65, s minimálním skóre 2.85 a maximálním skóre 8.00.