Detaily genové banky

Institute of Viticulture and Wine-making (n.a.Tairov)
Kód ústavu
Typ
Governmental
Země
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
45,3
Zeměpisná délka
32,4
Nejvíce zastoupené názvy plodin
vine
299
grape
1
Nejvíce zastoupený Rod
Vitis
Hybrid
Nejvíce zastoupené Druhy
Vitis vinifera
Vitis sp.
Vitis compound interspecific hybrid
Hybrid sp.
Poslední aktualizace datové průvodky
11 květen 2020
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 300 přírůstků je 5.56, s minimálním skóre 3.20 a maximálním skóre 7.35.