Detaily genové banky

Institute of Grape and Wine 'Maharach'
Kód ústavu
Typ
Governmental
Země
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
44,3
Zeměpisná délka
34,14
Nejvíce zastoupené názvy plodin
vine
3 257
grape
15
Nejvíce zastoupený Rod
Vitis
Ampelopsis
Parthenocissus
Ukr050
Hybrid
Nejvíce zastoupené Druhy
Vitis vinifera
Vitis sp.
Vitis compound interspecific hybrid
Vitis vitis vinifera l. x vitis amuren
Vitis labrusca
Ostatní
61
Poslední aktualizace datové průvodky
11 květen 2020
26 září 2017
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 3,272 přírůstků je 5.46, s minimálním skóre 2.95 a maximálním skóre 7.60.