Detaily genové banky

Institute of Grape and Wine 'Maharach'
Kód ústavu
Typ
Governmental
Země
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
44,3
Zeměpisná délka
34,14
Nejvíce zastoupené názvy plodin
vine
3 258
grape
14
Nejvíce zastoupený Rod
Vitis
Ampelopsis
Parthenocissus
Ukr050
Hybrid
Nejvíce zastoupené Druhy
Vitis vinifera
Vitis sp.
Vitis compound interspecific hybrid
Vitis vitis vinifera l. x vitis amuren
Vitis labrusca
Ostatní
61
Poslední aktualizace datové průvodky
8 říjen 2020
26 září 2017
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 3,272 přírůstků je 5.46, s minimálním skóre 2.95 a maximálním skóre 7.60.