Detaily genové banky

Krasnohrad Experimental Station
Kód ústavu
UKR068
Typ
Governmental
Země
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
49.23
Zeměpisná délka
35.27
Nejvíce zastoupené názvy plodin
vetch
1
vetchling
1
Nejvíce zastoupený Rod
Lathyrus
Vicia
Nejvíce zastoupené Druhy
Lathyrus sativus
Vicia sativa
Poslední aktualizace datové průvodky
8 September 2019
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
1
0.75
0.5
0.25
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 2 přírůstků je 7.25, s minimálním skóre 6.85 a maximálním skóre 7.65.