Detaily genové banky

Uman' Agrarian Academy
Kód ústavu
UKR135
Typ
Governmental
Země
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
48.44
Zeměpisná délka
30.12
Nejvíce zastoupené názvy plodin
(wood-)lettuce
1
Nejvíce zastoupený Rod
Lactuca
Nejvíce zastoupené Druhy
Lactuca sativa
Poslední aktualizace datové průvodky
8 January 2020
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
1
0.75
0.5
0.25
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 1 přírůstků je 6.40, s minimálním skóre 6.40 a maximálním skóre 6.40.