Detaily genové banky

Institute of agricultural microbiology
Umístění
Zeměpisná šířka
51,502898
Zeměpisná délka
31,33578
Nejvíce zastoupené názvy plodin
sycamine
105
mulberry(white/black)
1
Nejvíce zastoupený Rod
Morus
Nejvíce zastoupené Druhy
Morus alba
Morus sp.
Morus bombycis
Morus alba pendula
Morus kagayamae
Poslední aktualizace datové průvodky
8 říjen 2020
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 106 přírůstků je 4.94, s minimálním skóre 3.45 a maximálním skóre 6.65.