Detaily genové banky

National Germplasm Resources Laboratory, USDA/ARS
Kód ústavu
Typ
Governmental
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
39,07
Zeměpisná délka
-76,5
Nejvíce zastoupené plodiny
wheat
barley
Neurčeno
21
Nejvíce zastoupené názvy plodin
wheat
14
barley
4
Neurčeno
21
Nejvíce zastoupený Rod
Melilotus
Triticum
Hordeum
Aegilops
Secale
Ostatní
2
Nejvíce zastoupené Druhy
Melilotus officinalis
Triticum aestivum
Melilotus albus
Aegilops sp.
Hordeum vulgare
Ostatní
6
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 39 přírůstků je 6.24, s minimálním skóre 4.80 a maximálním skóre 7.00.