Detaily genové banky

National Arctic Plant Genetic Resources Unit, Alaska Plant Materials Center, USDA, ARS
Kód ústavu
Typ
Governmental
Přírůstky v Genesys
Nejvíce zastoupený Rod
Carex
Calamagrostis
Rheum
Juncus
Oplopanax
Ostatní
91
Nejvíce zastoupené Druhy
Rheum rhabarbarum
Carex lyngbyei
Calamagrostis epigejos
Carex sp.
Calamagrostis canadensis
Ostatní
262
Poslední aktualizace datové průvodky
23 červenec 2014
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 406 přírůstků je 4.91, s minimálním skóre 3.05 a maximálním skóre 7.00.