جزییات افزونه

VFD0002
شماره افزونه
VFD0002
کد موسسه
FRA043
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Pisum
گونه
نام علمی
Pisum sativum L.
Crop
Pea
محصول
pea
نامهای افزونه
نام افزونه
Australia
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:984718e4-9075-4618-af78-90442cd34887
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۷ سپتامبر ۲۰۲۰
ایجاد شد
۱ دسامبر ۲۰۱۸