جزییات افزونه

VSD0004
شماره افزونه
VSD0004
کد موسسه
FRA043
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
وضعیت زیستی افزونه
نیمه‌طبیعی/وحشی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
موسسه اهداکننده
FRA015
آرایه‌بندی
جنس
Pisum
گونه
نام علمی
Pisum sativum L.
محصول
Pea
نام محصول ارائه شده
pea
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
FRA015
نام افزونه
NEPAL A
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:57d0bcab-3ae3-4c03-a1ba-d5248b58f7f2
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
23 February 2019
ایجاد شد
1 December 2018