جزییات افزونه

VSD0004
شماره افزونه
VSD0004
کد موسسه
FRA043
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
وضعیت زیستی افزونه
نیمه‌طبیعی/وحشی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
موسسه اهداکننده
آرایه‌بندی
جنس
Pisum
گونه
نام علمی
Pisum sativum L.
محصول
Pea
نام محصول ارائه شده
pea
نامهای افزونه
نام افزونه
NEPAL A
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:57d0bcab-3ae3-4c03-a1ba-d5248b58f7f2
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 January 2020
ایجاد شد
1 December 2018