جزییات افزونه

VCL004
شماره افزونه
VCL004
کد موسسه
FRA043
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
آرایه‌بندی
جنس
Pisum
گونه
نام علمی
Pisum sativum L.
محصول
Pea
نام محصول ارائه شده
pea
نامهای افزونه
نام افزونه
ALASKA CLAUSE
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:66bcefd6-a7fa-49b7-b409-e185ffe8b1ad
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
11 May 2020
ایجاد شد
1 December 2018