جزییات افزونه

8AV
شماره افزونه
8AV
کد موسسه
FRA065
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
نیمه‌طبیعی/وحشی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
آرایه‌بندی
جنس
Arabidopsis
نام علمی
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.
نام محصول ارائه شده
mouse
نامهای افزونه
نام افزونه
Pyl-1
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
موقعیت محل جمع‌آوری
Le Pyla (47.19/4.04)
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۴۷٫۱۹
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۴٫۰۴
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]‎−۱٫۷‎−۱٫۴۱٫۷۴۷٫۴۱۰٫۷۱۲٫۷۱۲٫۶۱۰٫۵۶٫۲۲٫۵‎−۰٫۵
میانگین دما [°C]۰٫۹۱٫۵۵٫۷۸٫۴۱۲٫۱۱۵٫۲۱۷٫۲۱۷۱۴٫۴۹٫۸۵٫۲۱٫۹
بیشینه دما [°C]۳٫۶۴٫۵۹٫۸۱۲٫۹۱۶٫۸۱۹٫۷۲۱٫۸۲۱٫۵۱۸٫۵۱۳٫۴۷٫۹۴٫۴
بارش ماهانه [mm]۷۸۶۶۶۲۵۹۸۳۸۷۶۳۸۲۷۳۶۷۷۸۸۳
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۹٫۱
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۷٫۵
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۳
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۵۸٫۲
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۲۱٫۸
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
‎−۱٫۷
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۲۳٫۵
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۲٫۶
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۵٫۲
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۱۶٫۴
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۱٫۴
بارش سالانه [mm]
۸۸۱
بارش گرمترین ماه [mm]
۸۷
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۵۹
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۱۳
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۲۳۹
بارش خشکترین ماه [mm]
۱۸۷
بارش گرمترین منطقه [mm]
۲۳۲
بارش سردترین منطقه [mm]
۲۲۷

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:24d7496d-7fd4-4e38-a1be-6394ff0797ba
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
11 May 2020
ایجاد شد
1 December 2018