جزییات افزونه

MGS0004
شماره افزونه
MGS0004
کد موسسه
FRA043
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
وضعیت زیستی افزونه
نیمه‌طبیعی/وحشی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
شماره افزونه اهداکننده
JI241
آرایه‌بندی
جنس
Pisum
گونه
نام علمی
Pisum sativum subsp. humile
محصول
Pea
نام محصول ارائه شده
pea
نامهای افزونه
نام افزونه
PISUM HUMILE JI241
شماره افزونه اهداکننده
JI241
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:20955ddf-eebb-46fe-8ece-8e5512607fc1
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
23 February 2019
ایجاد شد
1 December 2018