جزییات افزونه

VCC0001
شماره افزونه
VCC0001
کد موسسه
FRA043
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
وضعیت زیستی افزونه
خط درون‌زاد
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
موسسه اهداکننده
آرایه‌بندی
جنس
Pisum
گونه
نام علمی
Pisum sativum L.
محصول
Pea
نام محصول ارائه شده
pea
نامهای افزونه
نام افزونه
100
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:fec3a5df-cb7c-4424-b1c2-608ecf5af436
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
11 May 2020
ایجاد شد
1 December 2018