جزییات افزونه

3AV
شماره افزونه
3AV
کد موسسه
FRA065
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
نیمه‌طبیعی/وحشی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Arabidopsis
نام علمی
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.
محصول
mouse-ear cress
نامهای افزونه
نام افزونه
Arg-4
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
موقعیت محل جمع‌آوری
Argentolle (46.95/4.05)
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۴۶٫۹۵
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۴٫۰۵
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]‎−۱٫۴‎−۱۲٫۱۴٫۵۷٫۹۱۱٫۳۱۳٫۲۱۳۱۰٫۹۶٫۵۲٫۸‎−۰٫۲
میانگین دما [°C]۱٫۳۲۶٫۲۹۱۲٫۶۱۵٫۸۱۷٫۹۱۷٫۶۱۵۱۰٫۲۵٫۶۲٫۲
بیشینه دما [°C]۴۵٫۱۱۰٫۴۱۳٫۵۱۷٫۴۲۰٫۴۲۲٫۶۲۲٫۲۱۹٫۱۱۳٫۹۸٫۴۴٫۷
بارش ماهانه [mm]۷۰۶۰۵۸۵۷۸۱۸۶۶۲۸۱۷۴۶۵۷۴۷۵
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۹٫۶
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۷٫۷
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۳
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۵۹٫۱
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۲۲٫۶
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
‎−۱٫۴
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۲۴
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۱۵٫۴
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۵٫۷
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۱۷٫۱
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۱٫۸
بارش سالانه [mm]
۸۴۳
بارش گرمترین ماه [mm]
۸۶
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۵۷
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۱۳
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۲۲۹
بارش خشکترین ماه [mm]
۱۷۵
بارش گرمترین منطقه [mm]
۲۲۹
بارش سردترین منطقه [mm]
۲۰۵

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:d985cf71-111d-41b0-8bbe-58e152529846
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
8 Oktober 2020
ایجاد شد
1 Dezember 2018