جزییات افزونه

VMB003
شماره افزونه
VMB003
کد موسسه
FRA043
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
آرایه‌بندی
جنس
Pisum
گونه
نام علمی
Pisum sativum L.
محصول
Pea
نام محصول ارائه شده
pea
نامهای افزونه
نام افزونه
Bamby
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:18299926-014b-4d15-bc4c-4cfa094d88d3
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 September 2019
ایجاد شد
1 December 2018