جزییات افزونه

17AV
شماره افزونه
17AV
کد موسسه
FRA065
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
نیمه‌طبیعی/وحشی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Arabidopsis
نام علمی
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.
محصول
mouse
نامهای افزونه
نام افزونه
Fet-10
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
موقعیت محل جمع‌آوری
Fetigny (46.44/5.6)
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۴۶٫۴۴
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۵٫۶
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]‎−۲٫۷‎−۱٫۹۰٫۶۳٫۷۷٫۳۱۰٫۷۱۲٫۷۱۲٫۳۹٫۸۵٫۷۱٫۶‎−۱٫۴
میانگین دما [°C]۰٫۲۱٫۵۵٫۱۸٫۵۱۲٫۴۱۶۱۸٫۲۱۷٫۶۱۴٫۷۹٫۷۴٫۷۱٫۱
بیشینه دما [°C]۳٫۱۴٫۹۹٫۷۱۳٫۴۱۷٫۶۲۱٫۳۲۳٫۸۲۳٫۱۱۹٫۷۱۳٫۹۷٫۹۳٫۷
بارش ماهانه [mm]۸۸۸۳۸۳۷۵۹۱۹۵۷۴۹۱۹۲۸۱۹۷۹۱
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۹٫۱
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۸٫۶
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۳
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۶۳٫۴
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۲۳٫۸
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
‎−۲٫۷
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۲۶٫۵
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۲
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۵
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۱۷٫۲
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۰٫۹
بارش سالانه [mm]
۱٬۰۴۱
بارش گرمترین ماه [mm]
۹۷
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۷۴
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۸
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۲۷۶
بارش خشکترین ماه [mm]
۲۴۱
بارش گرمترین منطقه [mm]
۲۶۰
بارش سردترین منطقه [mm]
۲۶۲

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:61cbf500-0b8b-49a3-87db-f5b36af76365
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۷ سپتامبر ۲۰۲۰
ایجاد شد
۱ دسامبر ۲۰۱۸