جزییات افزونه

CGN05571
شماره افزونه
CGN05571
کد موسسه
NLD037
تاریخ اکتساب
April 14, 1987
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
Ancestral information (pedigree)
fr old English lv Red or Yellow Lammas
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میان-مدت بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
NLD002
موسسه تکثیر ایمن
AUT001
آرایه‌بندی
جنس
Triticum
نام علمی
Triticum aestivum L. group aestivum
محصول
Wheat
نام محصول ارائه شده
wheat
نامهای افزونه
شناسه دیگر
CI 11379 USA027
نام افزونه
RED MAY
نام افزونه
MICHIGAN AMBER
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:6ce7a31f-e141-4893-9bd8-bbc2fcf819a1
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
8 September 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد