جزییات افزونه

ITC0101
شماره افزونه
ITC0101
کد موسسه
BEL084
تاریخ اکتساب
17 July 1986
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری آزمایشگاهی
جمع‌آوری و نگهداری در سرما
سایر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
SONADECI
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Musa
گونه
نام علمی
Musa abb subgr. pisang awak
محصول
Banana
نام محصول ارائه شده
Banana
نامهای افزونه
نام افزونه
Fougamou 1
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:af2a24f7-9aed-42ae-b186-27408be3030c
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 February 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد