جزییات افزونه

ITC0123
شماره افزونه
ITC0123
کد موسسه
BEL084
تاریخ اکتساب
7 October 1986
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری آزمایشگاهی
جمع‌آوری و نگهداری در سرما
سایر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
IITA
شماره افزونه اهداکننده
CIV-132
موسسه تکثیر ایمن
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Musa
گونه
نام علمی
Musa abb subgr. peyan
Crop
Banana
محصول
Banana
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
CIV-132 NGA057
نام افزونه
Simili Radjah
شماره افزونه اهداکننده
CIV-132 NGA057
شناسه دیگر
CIV-132 NGA057
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:f4f9ef64-cefe-46f5-8c47-3830119bdd7f
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۲ ژوئیه ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد