جزییات افزونه

ITC0180
شماره افزونه
ITC0180
کد موسسه
BEL084
تاریخ اکتساب
8 February 1987
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری آزمایشگاهی
سایر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
IRAZ
شماره افزونه اهداکننده
BIZ 082
آرایه‌بندی
جنس
Musa
گونه
نام علمی
Musa aaa subgr. cavendish
محصول
Banana
نام محصول ارائه شده
Banana
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
BIZ 082 BDI002
نام افزونه
Grande Naine
شماره افزونه اهداکننده
BIZ 082 BDI002
شناسه دیگر
BIZ 082 BDI002
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:8072661a-d569-452a-8a79-d1ad99aa3feb
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 February 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد