جزییات افزونه

ITC0277
شماره افزونه
ITC0277
کد موسسه
BEL084
تاریخ اکتساب
17 October 1988
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری آزمایشگاهی
جمع‌آوری و نگهداری در سرما
سایر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
IRFA
شماره افزونه اهداکننده
CIRAD II.04.30.007.001; (20.07.01)
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Musa
گونه
نام علمی
Musa aaa subgr. rio
محصول
Banana
نام محصول ارائه شده
Banana
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
CIRAD II.04.30.007.001; (20.07.01) CIV013
نام افزونه
Leite
شماره افزونه اهداکننده
CIRAD II.04.30.007.001; (20.07.01) CIV013
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:2ca6dcc2-6045-4681-a867-4b618a943928
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 February 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد