جزییات افزونه

ITC0315
شماره افزونه
ITC0315
کد موسسه
BEL084
تاریخ اکتساب
13 November 1987
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری آزمایشگاهی
جمع‌آوری و نگهداری در سرما
سایر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
FHIA
شماره افزونه اهداکننده
FHIA II-128, 94
موسسه تکثیر ایمن
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Musa
گونه
نام علمی
Musa aa subgr. pisang jari buaya
Crop
Banana
محصول
Banana
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
FHIA II-128, 94 HND004
نام افزونه
Pisang Tunjuk
شماره افزونه اهداکننده
FHIA II-128, 94 HND004
شناسه دیگر
II-128 HND004
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:55397b8c-353c-45ac-9dc1-8b48c0643c39
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۲ ژوئیه ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد