جزییات افزونه

ITC0345
شماره افزونه
ITC0345
کد موسسه
BEL084
تاریخ اکتساب
23 December 1986
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری آزمایشگاهی
جمع‌آوری و نگهداری در سرما
دسترسی‌پذیری برای توزیع
برای توزیع آماده نیست
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
IITA
شماره افزونه اهداکننده
NGA-16
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Musa
گونه
نام علمی
Musa aaa subgr. cavendish
محصول
Banana
نام محصول ارائه شده
Banana
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
NGA-16 NGA057
نام افزونه
Poyo
شماره افزونه اهداکننده
NGA-16 NGA057
شناسه دیگر
NGA-16 NGA057
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:824fabe8-48f8-48eb-b7c7-73e9d9816336
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 February 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد