جزییات افزونه

ITC0361
شماره افزونه
ITC0361
کد موسسه
BEL084
تاریخ اکتساب
18 February 1988
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری آزمایشگاهی
جمع‌آوری و نگهداری در سرما
سایر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
SOPACOM
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Musa
گونه
نام علمی
Musa abb subgr. ney mannan
محصول
Banana
نام محصول ارائه شده
Banana
نامهای افزونه
نام افزونه
Blue Java
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:e9649278-c931-459e-b828-7d2e4cb4eb1a
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 February 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد