جزییات افزونه

ITC0365
شماره افزونه
ITC0365
کد موسسه
BEL084
تاریخ اکتساب
15 March 1988
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری آزمایشگاهی
جمع‌آوری و نگهداری در سرما
سایر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
TFRS
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Musa
گونه
نام علمی
Musa aaa subgr. cavendish
محصول
Banana
نام محصول ارائه شده
Banana
نامهای افزونه
نام افزونه
Williams
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:5d7502eb-64a2-47f9-bdea-33b9770124ca
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 February 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد