جزییات افزونه

ITC0404
شماره افزونه
ITC0404
کد موسسه
BEL084
تاریخ اکتساب
June 27, 1988
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری آزمایشگاهی
جمع‌آوری و نگهداری در سرما
سایر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
CIRAD
شماره افزونه اهداکننده
CIRAD THA013; (LCIV THA013)
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Musa
گونه
نام علمی
Musa aa
محصول
Banana
نام محصول ارائه شده
Banana
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
CIRAD THA013; (LCIV THA013) FRA014
شماره افزونه اهداکننده
CIRAD THA013; (LCIV THA013) FRA014
نام افزونه
Kluai Thong Det
شناسه دیگر
THA013 FRA014
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:b6f8eb6a-14bf-469c-9175-a6f842b6df29
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
12 November 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد