جزییات افزونه

ITC0425
شماره افزونه
ITC0425
کد موسسه
BEL084
تاریخ اکتساب
July 12, 1988
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری آزمایشگاهی
جمع‌آوری و نگهداری در سرما
سایر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
AUT008
موسسه تکثیر ایمن
FRA202
آرایه‌بندی
جنس
Musa
گونه
نام علمی
Musa aa
محصول
Banana
نام محصول ارائه شده
Banana
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
AUT008
نام افزونه
SH-3142
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:6fe7752c-1826-45a0-8533-dcde2d04aa95
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
12 February 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد