جزییات افزونه

ITC0450
شماره افزونه
ITC0450
کد موسسه
BEL084
تاریخ اکتساب
25 July 1988
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری آزمایشگاهی
جمع‌آوری و نگهداری در سرما
سایر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
FHIA
شماره افزونه اهداکننده
FHIA II-224, 289
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Musa
گونه
نام علمی
Musa aab subgr. pisang kelat
محصول
Banana
نام محصول ارائه شده
Banana
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
FHIA II-224, 289 HND004
نام افزونه
Pisang Palembang
شماره افزونه اهداکننده
FHIA II-224, 289 HND004
شناسه دیگر
II-224 HND004
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
1 November 1960
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱٫۵۲۳
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۱۰٫۳۴۳۷
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۲۲٫۵۲۲٫۶۲۲٫۷۲۲٫۹۲۳٫۲۲۳۲۲٫۶۲۲٫۶۲۲٫۶۲۲٫۷۲۲٫۶۲۲٫۵
میانگین دما [°C]۲۶۲۶٫۲۲۶٫۷۲۷٫۳۲۷٫۸۲۷٫۵۲۷٫۳۲۷٫۲۲۷٫۱۲۷٫۱۲۶٫۹۲۶٫۴
بیشینه دما [°C]۲۹٫۶۲۹٫۸۳۰٫۸۳۱٫۸۳۲٫۴۳۲٫۱۳۲۳۱٫۹۳۱٫۶۳۱٫۵۳۱٫۲۳۰٫۴
بارش ماهانه [mm]۶۶۱۵۱۷۳۳۵۲۸۲۲۴۸۲۰۲۱۹۳۲۲۷۲۶۰۳۲۲۳۴۷۵۰۰
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۲۷
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۸٫۶
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۹
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۵٫۲
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۳۲٫۴
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۲۲٫۵
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۹٫۹
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۲۶٫۲
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۷٫۳
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۷٫۵
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۲۶٫۲
بارش سالانه [mm]
۴٬۰۹۴
بارش گرمترین ماه [mm]
۶۶۱
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۱۹۳
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۴۱
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۱٬۶۷۸
بارش خشکترین ماه [mm]
۶۲۲
بارش گرمترین منطقه [mm]
۷۳۲
بارش سردترین منطقه [mm]
۱٬۶۷۸

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:c879989f-9889-4a73-b307-798e28c77e7b
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 February 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد