جزییات افزونه

ITC0472
شماره افزونه
ITC0472
کد موسسه
BEL084
تاریخ اکتساب
25 July 1988
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری آزمایشگاهی
جمع‌آوری و نگهداری در سرما
سایر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
FHIA
شماره افزونه اهداکننده
FHIA II-93, 331
موسسه تکثیر ایمن
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Musa
گونه
نام علمی
Musa abb
Crop
Banana
محصول
Banana
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
FHIA II-93, 331 HND004
نام افزونه
Pelipita
شماره افزونه اهداکننده
FHIA II-93, 331 HND004
شناسه دیگر
II-93 HND004
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
1 March 1960
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۹٫۷۴۸۵
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۲۵٫۵۱۲۱
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۲۲٫۵۲۲٫۳۲۲٫۷۲۳۲۳٫۸۲۳٫۸۲۳٫۸۲۳٫۹۲۳٫۷۲۳٫۴۲۳٫۲۲۲٫۸
میانگین دما [°C]۲۵٫۵۲۵٫۶۲۶٫۲۲۶٫۹۲۷٫۷۲۷٫۷۲۷٫۵۲۷٫۷۲۷٫۶۲۷٫۱۲۶٫۵۲۵٫۸
بیشینه دما [°C]۲۸٫۶۲۹۲۹٫۷۳۰٫۸۳۱٫۶۳۱٫۶۳۱٫۳۳۱٫۵۳۱٫۵۳۰٫۹۲۹٫۹۲۸٫۹
بارش ماهانه [mm]۵۵۲۳۹۸۳۶۰۲۴۶۱۷۱۱۳۰۱۷۱۱۴۳۱۶۲۲۶۶۴۰۴۵۸۳
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۲۶٫۸
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۷٫۲
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۸
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۸٫۳
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۳۱٫۶
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۲۲٫۳
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۹٫۳
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۲۵٫۹
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۷٫۶
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۷٫۶
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۲۵٫۶
بارش سالانه [mm]
۳٬۵۸۶
بارش گرمترین ماه [mm]
۵۸۳
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۱۳۰
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۵۱
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۱٬۵۳۹
بارش خشکترین ماه [mm]
۴۴۴
بارش گرمترین منطقه [mm]
۴۷۲
بارش سردترین منطقه [mm]
۱٬۵۳۳

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:e8108091-8283-414e-90f2-e5b6394490c7
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۲ ژوئیه ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد