جزییات افزونه

ITC0575
شماره افزونه
ITC0575
کد موسسه
BEL084
تاریخ اکتساب
22 May 1989
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری آزمایشگاهی
جمع‌آوری و نگهداری در سرما
سایر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
Queensland Department of Primary Industries
شماره افزونه اهداکننده
MHRS TC code 30.25, banana register N C32
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Musa
گونه
نام علمی
Musa aaa subgr. red
محصول
Banana
نام محصول ارائه شده
Banana
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
MHRS TC code 30.25, banana register N C32 AUS022
نام افزونه
Red Dacca
شماره افزونه اهداکننده
MHRS TC code 30.25, banana register N C32 AUS022
شناسه دیگر
30.25 AUS022
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:0cb5d262-c471-451d-93bc-c4616f6408da
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 February 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد