جزییات افزونه

ITC0587
شماره افزونه
ITC0587
کد موسسه
BEL084
تاریخ اکتساب
22 May 1989
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری آزمایشگاهی
سایر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
Queensland Department of Primary Industries
شماره افزونه اهداکننده
MHRS TC code 21.17
آرایه‌بندی
جنس
Musa
گونه
نام علمی
Musa aab subgr. pisang raja
محصول
Banana
نام محصول ارائه شده
Banana
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
MHRS TC code 21.17 AUS022
نام افزونه
Pisang Rajah (South Johnstone)
شماره افزونه اهداکننده
MHRS TC code 21.17 AUS022
شناسه دیگر
21.17 AUS022
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:63c92c60-bdc1-42f7-8021-2201ffbcf2bd
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 February 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد