جزییات افزونه

ITC0649
شماره افزونه
ITC0649
کد موسسه
BEL084
تاریخ اکتساب
11 December 1989
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری آزمایشگاهی
جمع‌آوری و نگهداری در سرما
سایر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
IRFA
شماره افزونه اهداکننده
CIRAD II.04.31.009.001
موسسه تکثیر ایمن
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Musa
گونه
نام علمی
Musa aab subgr. pome
Crop
Banana
محصول
Banana
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
CIRAD II.04.31.009.001 GLP005
نام افزونه
Foconah
شماره افزونه اهداکننده
CIRAD II.04.31.009.001 GLP005
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:79d46188-e7e8-437e-89e1-c90b0ded8a81
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۲ ژوئیه ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد