جزییات افزونه

ITC0652
شماره افزونه
ITC0652
کد موسسه
BEL084
تاریخ اکتساب
11 December 1989
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری آزمایشگاهی
جمع‌آوری و نگهداری در سرما
سایر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
IRFA
شماره افزونه اهداکننده
CIRAD II.04.43.101.001
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Musa
گونه
نام علمی
Musa abb
محصول
Banana
نام محصول ارائه شده
Banana
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
CIRAD II.04.43.101.001 GLP005
نام افزونه
Kluai Tiparot
شماره افزونه اهداکننده
CIRAD II.04.43.101.001 GLP005
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:1a826fa0-8c8b-48a4-aaf5-5dd53de6c7bd
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 February 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد