جزییات افزونه

ITC0767
شماره افزونه
ITC0767
کد موسسه
BEL084
تاریخ اکتساب
26 February 1990
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری آزمایشگاهی
جمع‌آوری و نگهداری در سرما
سایر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
IRFA
شماره افزونه اهداکننده
CIRAD II.04.32.001.005
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Musa
گونه
نام علمی
Musa abb subgr. bluggoe
محصول
Banana
نام محصول ارائه شده
Banana
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
CIRAD II.04.32.001.005 GLP005
نام افزونه
Dole
شماره افزونه اهداکننده
CIRAD II.04.32.001.005 GLP005
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:dc652fe1-98bf-4663-bfef-fa729e3799e8
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 February 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد