جزییات افزونه

ITC0769
شماره افزونه
ITC0769
کد موسسه
BEL084
تاریخ اکتساب
28 February 1990
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری آزمایشگاهی
جمع‌آوری و نگهداری در سرما
سایر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
IRFA
شماره افزونه اهداکننده
CIRAD II.04.31.007.001
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Musa
گونه
نام علمی
Musa aab subgr. silk
محصول
Banana
نام محصول ارائه شده
Banana
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
CIRAD II.04.31.007.001 GLP005
شماره افزونه اهداکننده
CIRAD II.04.31.007.001 GLP005
نام افزونه
Figue Pomme Géante
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:c1d89112-5c58-453c-a729-7a22384078f1
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 February 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد