جزییات افزونه

ITC0825
شماره افزونه
ITC0825
کد موسسه
BEL084
تاریخ اکتساب
7 March 1990
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری آزمایشگاهی
جمع‌آوری و نگهداری در سرما
سایر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
Queensland Department of Primary Industries
شماره افزونه اهداکننده
PNG196
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Musa
گونه
نام علمی
Musa aab
محصول
Banana
نام محصول ارائه شده
Banana
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
PNG196 AUS022
نام افزونه
Uzakan
شماره افزونه اهداکننده
PNG196 AUS022
شماره جمع‌آوری
PNG196
شناسه دیگر
PNG196 AUS022
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
22 October 1988
شناسه ماموریت جمع‌آوری
CN454A2
شماره جمع‌آوری
PNG196
کد موسسه جمع‌آوری کننده
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
‎−۵٫۹۱۶۶
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۴۴٫۶۱۶۶
ارتفاع محل جمع‌آوری
۱٬۲۰۰
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۱۲٫۹۱۳۱۲٫۹۱۲٫۶۱۲٫۶۱۱٫۵۱۱٫۵۱۱٫۶۱۱٫۸۱۱٫۹۱۱٫۶۱۲٫۶
میانگین دما [°C]۱۸٫۲۱۸٫۴۱۸٫۱۱۸٫۱۱۸٫۱۱۷٫۲۱۶٫۹۱۷٫۲۱۷٫۵۱۷٫۷۱۷٫۷۱۸٫۱
بیشینه دما [°C]۲۳٫۶۲۳٫۸۲۳٫۴۲۳٫۶۲۳٫۷۲۳٫۱۲۲٫۴۲۲٫۸۲۳٫۳۲۳٫۶۲۳٫۹۲۳٫۷
بارش ماهانه [mm]۲۵۷۲۷۹۲۸۷۲۳۹۱۸۳۱۱۸۱۳۰۱۵۲۱۸۶۲۰۷۲۰۴۲۶۰
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۱۷٫۸
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۱۱٫۲
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۹
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۴٫۶
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۲۳٫۹
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۱۱٫۵
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۱۲٫۴
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۱۸٫۲
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۱۷٫۱
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۱۸٫۲
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۱۷٫۱
بارش سالانه [mm]
۲٬۵۰۲
بارش گرمترین ماه [mm]
۲۸۷
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۱۱۸
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۲۶
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۸۲۳
بارش خشکترین ماه [mm]
۴۰۰
بارش گرمترین منطقه [mm]
۸۲۳
بارش سردترین منطقه [mm]
۴۰۰

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:31716237-42c4-44e6-bcc6-0b5702c1be76
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 February 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد