جزییات افزونه

ITC1122
شماره افزونه
ITC1122
کد موسسه
BEL084
تاریخ اکتساب
29 November 1990
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری آزمایشگاهی
جمع‌آوری و نگهداری در سرما
سایر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
IRFA
شماره افزونه اهداکننده
CIRAD II.04.30.001.001
موسسه تکثیر ایمن
6.2.5 - Main underlying colour of the pseudostem (2018)
6.2.6 - Pigmentation of the underlying pseudostem
6.3.1 - Blotches at the petiole base
6.3.3 - Petiole canal leaf III
6.3.12 - Colour of leaf upper surface
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Musa
گونه
نام علمی
Musa aaa subgr. gros michel
Crop
Banana
محصول
Banana
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
CIRAD II.04.30.001.001 GLP005
نام افزونه
Gros-Michel
شماره افزونه اهداکننده
CIRAD II.04.30.001.001 GLP005
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:e93071a5-83be-481b-9e50-cbea63014af6
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۲ ژوئیه ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد