جزییات افزونه

ITC1138
شماره افزونه
ITC1138
کد موسسه
BEL084
تاریخ اکتساب
29 November 1990
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری آزمایشگاهی
جمع‌آوری و نگهداری در سرما
دسترسی‌پذیری برای توزیع
برای توزیع آماده نیست
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
IRFA
شماره افزونه اهداکننده
CIRAD II.04.32.008.001
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Musa
گونه
نام علمی
Musa abb subgr. saba
محصول
Banana
نام محصول ارائه شده
Banana
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
CIRAD II.04.32.008.001 GLP005
شماره افزونه اهداکننده
CIRAD II.04.32.008.001 GLP005
نام افزونه
Saba
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:375d9f45-efaf-4e81-8943-32dab3467b82
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 February 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد