جزییات افزونه

ITC1177
شماره افزونه
ITC1177
کد موسسه
BEL084
تاریخ اکتساب
25 June 1991
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری آزمایشگاهی
جمع‌آوری و نگهداری در سرما
سایر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
IRFA
شماره افزونه اهداکننده
II.04.01.007.001
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Musa
گونه
نام علمی
Musa acuminata subsp. zebrina (Van Houtte ex Planch.) Nasution
محصول
Banana
نام محصول ارائه شده
Banana
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
II.04.01.007.001 GLP005
نام افزونه
Zebrina
شماره افزونه اهداکننده
II.04.01.007.001 GLP005
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:0b6e2fc4-0a15-4429-88fe-10903f5830be
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 February 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد