جزییات افزونه

ITC1287
شماره افزونه
ITC1287
کد موسسه
BEL084
تاریخ اکتساب
8 September 1993
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری آزمایشگاهی
جمع‌آوری و نگهداری در سرما
سایر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
United Plantations
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Musa
گونه
نام علمی
Musa aaa
محصول
Banana
نام محصول ارائه شده
Banana
نامهای افزونه
نام افزونه
Pisang Berangan
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:fab2fd9e-ecbc-4e57-a3ae-c1695a59d644
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 February 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد