جزییات افزونه

ITC1325
شماره افزونه
ITC1325
کد موسسه
BEL084
تاریخ اکتساب
16 June 1995
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری آزمایشگاهی
جمع‌آوری و نگهداری در سرما
دسترسی‌پذیری برای توزیع
برای توزیع آماده نیست
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
CIRAD-FLHOR
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Musa
گونه
نام علمی
Musa aab subgr. plantain
محصول
Banana
نام محصول ارائه شده
Banana
نامهای افزونه
نام افزونه
Orishele
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:8b7e1fc0-10dc-42f8-afa3-e89806b85ee5
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 February 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد