جزییات افزونه

ITC1356
شماره افزونه
ITC1356
کد موسسه
BEL084
تاریخ اکتساب
2 December 1996
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری آزمایشگاهی
جمع‌آوری و نگهداری در سرما
سایر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
KARI
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Musa
گونه
نام علمی
Musa aaa subgr. mutika/lujugira
محصول
Banana
نام محصول ارائه شده
Banana
نامهای افزونه
نام افزونه
Mbwazirume
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:d7f0e4d3-32a2-43e0-bc08-601ddc810c2f
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 February 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد