جزییات افزونه

ITC1389
شماره افزونه
ITC1389
کد موسسه
BEL084
تاریخ اکتساب
February 15, 1990
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری آزمایشگاهی
جمع‌آوری و نگهداری در سرما
دسترسی‌پذیری برای توزیع
برای توزیع آماده نیست
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
موسسه اهداکننده
NGA027
موسسه تکثیر ایمن
FRA202
آرایه‌بندی
جنس
Ensete
گونه
نام علمی
Ensete gilletii subsp. gilletii
نام محصول ارائه شده
ENSETE
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
NGA027
نام افزونه
Ensete gilletii
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:c5c883b9-94be-4969-9eaa-89fbb45010fb
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
12 February 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد