جزییات افزونه

ITC1483
شماره افزونه
ITC1483
کد موسسه
BEL084
تاریخ اکتساب
23 May 2005
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری آزمایشگاهی
سایر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
CIRAD-FLHOR
شماره افزونه اهداکننده
II.04.32.003.001
آرایه‌بندی
جنس
Musa
گونه
نام علمی
Musa abb subgr. monthan
محصول
Banana
نام محصول ارائه شده
Banana
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
II.04.32.003.001 GLP005
نام افزونه
Monthan
شماره افزونه اهداکننده
II.04.32.003.001 GLP005
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:d130af8e-3c10-4dc9-8a62-7436562d7354
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 February 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد