جزییات افزونه

B 1
شماره افزونه
B 1
کد موسسه
MEX002
تاریخ اکتساب
1 January 1982
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
Ancestral information (pedigree)
PROMESA:HV/TOLUCA I
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Hordeum
گونه
نام علمی
Hordeum vulgare L.
محصول
Barley
نام محصول ارائه شده
BARLEY
نامهای افزونه
نام افزونه
APAN
شناسه دیگر
B1
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:f74cdd21-ccc6-4064-bcab-1f7ad9fb1980
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
20 December 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد