جزییات افزونه

BW 3725
شماره افزونه
BW 3725
کد موسسه
MEX002
تاریخ اکتساب
1 January 1990
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
Ancestral information (pedigree)
BLUEBIRD/GALLO//CARPINTERO/3/PAVON F 76
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه تکثیر ایمن
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Triticum
نام علمی
Triticum aestivum L. aestivum
Crop
Wheat
محصول
WHEAT
نامهای افزونه
نام افزونه
GALVEZ S 87
شناسه دیگر
BW20771; BW20782; BW20914; BW21205; BW21346; BW21476; BW21702; BW21795; BW22073; BW22213; BW23020; BW28464; BW28759; BW3725; BW4876; BW5938; BW7514;
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:ffac72ac-cec0-4d71-ac23-ec69632de7c2
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۱ اکتبر ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد