جزییات افزونه

BW 15949
شماره افزونه
BW 15949
کد موسسه
MEX002
تاریخ اکتساب
1 January 2002
وضعیت زیستی افزونه
خط بارآور
Ancestral information (pedigree)
NORD DEPREZ/VG9144//KALYANSONA/BLUEBIRD/3/YACO/4/VEERY #5
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه تکثیر ایمن
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Triticum
نام علمی
Triticum aestivum L. aestivum
Crop
Wheat
محصول
WHEAT
نامهای افزونه
شناسه دیگر
BW15949; BW17149; BW17295; BW17467; BW17570; BW17732; BW18718; BW20397; BW21812; BW22175; BW22196; BW22476; BW22734; BW23027; BW23985; BW24088;
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:db4f9ce5-9408-4f2a-8478-8ed9edc298af
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۱ اکتبر ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد