جزییات افزونه

BW 18111
شماره افزونه
BW 18111
کد موسسه
MEX002
تاریخ اکتساب
1 January 1997
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
Ancestral information (pedigree)
W3918 A/JUPATECO F 73
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه تکثیر ایمن
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Triticum
نام علمی
Triticum aestivum L. aestivum
Crop
Wheat
محصول
WHEAT
نامهای افزونه
نام افزونه
NESSER
شناسه دیگر
BW18111; BW18938; BW22088; BW24493; BW27036; BW27377; BW28465; BW28760; BW29347; BW31662; BW32093; BW34944; CWI35624
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:75855a74-2235-4344-973a-4cf2e90a7add
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
28 September 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد